Címlap

www.tiszanana.hu - Tiszanána község honlapja

Polgármesteri köszöntő

"Otthon az, ahova hazatérsz. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen és ma az enyém. Jól érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. (...) Ha mindezt érezni tudod: nem vagy otthontalan a világon..."

Üdvözlöm Önt, kedves látogató Tiszanána község honlapján!

Engedje meg, hogy néhány mondattal bemutassan Önnek községünket. A bevezetőben utalt "otthon" – nekem heves megye ezer éves földjén, a szőke  Tisza  partján ,  Tiszanánán található. Keleten Saruddal, északon Kömlővel, nyugaton Kiskörével határos. –Déli határát a Tisza folyó alkotja, mely a községtől 5 km –re fekszik. A község határa a Mátra Bükkalja, hevesi homokhát és a Tiszavölgye nagy tájegységen belül a Tiszavölgye tájhoz tartozik. Felszíne alföldi sík. A tengerszint fölötti magassága átlag 100 méter. A Tiszától  néhány kilométerre északra eső, szabályos alaprajzú, út menti falu, déli és északkeleti részén  egy- egy templommal.  Kisköre, Poroszló és Füzesabony irányában vezető útjai révén az országúti közlekedés kisebb jelentőségű gócpontja.
A 2500 lelket számláló faluban számos az önkormányzat által működtetett intézmény, civil szervezetek, és  gazdasági vállalkozások működnek.

Bővebben...

 

Élelmezésvezető pályázat

Élelmezésvezető pályázat - kattintson erre a hivatkozásra a megtekintéshez >>

 

Pénzügyi ügyintéző álláslehetőség

Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3372 Kömlő, Fő út 26-30.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati és intézményi számviteli, pénzügyi főbb tevékenységi körök, gazdálkodási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásban részvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turó Tamás nyújt, a 06308293557 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 108/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A jegyző dönt Kömlő Község polgármesterének előzetes egyetértésének kikérését követően. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Tiszanána honlapja - 2017. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 6 hónap próbaidő vállalása.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszanana.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Aljegyző álláspályázat

Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3372 Kömlő, Fő út 26-30.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) bekezdése alapján meghatározott aljegyzői feladatok ellátása Tiszanána és Kömlő településeken.

Ellátandó feladatok: A jegyző helyettesítése és a Kömlői Kirendeltség vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) bekezdése alapján meghatározott aljegyzői feladatok ellátása Tiszanána és Kömlő településeken.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal Kömlői Kirendeltsége.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői képesítés és anyakönyvi szakvizsga,
 • 1-3 év vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jegyzői, aljegyzői munkaterületen legalább 1-3 év vezetői tapasztalat. - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásban részvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth József polgármester nyújt, a 06/30-958-5594 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 108/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének javaslatára Tiszanána Község Polgármestere dönt Kömlő község polgármesterének egyetértésével, fenntartva a jogot az eredménytelenné nyilvánításra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Honlap - 2017. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 6 hónap próbaidő vállalása.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszanana.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Óvodatitkár álláslehetőség

Tiszanánai Tündérkert Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszanánai Tündérkert Óvoda óvoda Óvodatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.01.05.-2020.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3385 Tiszanána, Fő út 116.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tanügyi, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adminisztrációs (levelezés, adatbázis kezelés, KIR rendszer kezelés) munkáltató által meghatározott egyéb feladatok végzése munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, Számviteli, pénzügyi képesítés, gazdálkodási alapismeretek (pénzügy, számvitel).,
 • 3-5 éves szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kiváló együttműködő képesség, rugalmasság, önállóság, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásban részvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35-55/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodatitkár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat benyújtásának határideje után személyes elbeszélgetés a Tiszanánai Tündérkert Óvoda nevelőtestületének véleményezése alapján az óvodavezető dönt, melynek eredményéről minden pályázót értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tiszanána honlapja - 2016. december 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 

Óvodapedagógus álláspályázat

Tiszanánai Tündérkert Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszanánai Tündérkert Óvoda óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3385 Tiszanána, Fő út 116.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvoda pedagógiai programjával való azonosulás. A gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. A gyermekek testi épségének megóvása, erkölcsi védelme, személyiségük fejlesztése. A szülőkkel való korrekt kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 3 év szakmában eltöltött gyakorlat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kiváló szintű szakmai hozzáértés, kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás, elkötelezettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásban részvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35-56/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat benyújtásának határideje után személyes elbeszélgetés, a Tiszanánai Tündérkert Óvoda nevelőtestületének véleményezése alapján az óvodavezető dönt, melynek eredményéről minden pályázót értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tiszanána honlapja - 2016. december 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Sablonválasztó

Akadálymentes színséma

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Ma 2017. február 21., kedd, Eleonóra és Zelmira napja van. Holnap Gerzson napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Tiszanánát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

Hirdetések

Kiemelt weblapok:
"Adj vért és ments meg három életet!"
Évente közel fél millió beteg embertársunk vár segítséget.
Letölthető weblap sablonok
A weblapsablonok.com oldal kiemelt forrása a minőségi weboldal sablonoknak.
Magyar Vöröskereszt
Adományozzon a Magyar Vöröskeresztnek!
Keresőszolgálat
A Vöröskereszt segítséget nyújthat Önnek családtagjai keresésében.
Hitel ügyintézés
Túl magas a törlesztőrészlet? Pénzre van szüksége?
IT-NAV Hungary
Honlapszerkesztés Weblapkészítés, akár díjmentesen is! Kereső marketing, tárhely, tejleskörű szolgáltatás!
egerallas.hu
Pécs munka
it-nav.hu
budaorsallas.hu
szombathelyallas.hu
Blogunk szakmai témákban frissül: álláskeresésről, szálláshelyekről, érdekességekről olvashat az IzesBorokHaza.hu blogon!
SalgotarjanAllas.hu
GyulaAllas.hu
PapaAllas.hu
OzdAllas.hu
balmazujvarosallas.hu
SiofokAllas.hu
EsztergomAllas.hu
KaposvarAllas.hu
SzekszardAllas.hu
BajaAllas.hu
kupon
GodolloAllas.hu
SopronAllas.hu
SzolnokAllas.hu
hírlevél küldés
torokszentmiklosallas.hu
zalaegerszegallas.hu
torokbalintallas.hu
tiszaujvarosallas.hu
tataallas.hu
szarvasallas.hu
sarvarallas.hu
mosonmagyarovarallas.hu
kecskemetallas.hu
fotallas.hu
dunakesziallas.hu
celldomolkallas.hu
bonyhadallas.hu